... غمکده کربلایی ها ...

یا لیتنا کنا فی الکربلاء...

... غمکده کربلایی ها ...

یا لیتنا کنا فی الکربلاء...

... غمکده کربلایی ها ...
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
  • ۲۳ تیر ۹۳، ۲۳:۵۰ - گــــــــــــــــم گشته
    یا حسین ...
نویسندگان

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۷
ارديبهشت
۹۳


یاحسین...

همه آباد نشینان ز خرابی ترسند

من خرابت شدم و دم به دم آباد ترم


۱۳
ارديبهشت
۹۳

تــــو
معنی کلمات را هم تغییر دادی !
خراب تو که بشوم
 آبـــاد مــی شوم !

یا بن الحسن ...

۰۸
ارديبهشت
۹۳

هرگز دلم نمیکند از آسمان هبوط

من عاشقم که هیچ نمیترسم از سقوط

دکتر! نوار قلب مرا با وضو بگیر

دندانه های سین حسین اند این خطوطدَقّات قلبی نادَیتُکَ یا حســـینــ ...